Americká hypotéka

Častým pojmem, se kterým se ve světě finančnictví setkáváme, je Americká hypotéka. Tento pojem se stal ekvivalentem anglického spojení home equity loan. Americká hypotéka skýtá jednu nespornou výhodu v tom, že není striktně definováno, na co je možno ji využít. Skýtá tak daleko větší flexibilitu a uplatnění nežli stavební spoření. Stejně jako u běžných hypoték, bývá často umožněno klientovi zvolit si ze tří různých způsobů splácení. Každá z těchto variant pokrývá rozdílné možnosti různých typů lidí s různými příjmy. První možností jsou stabilní splátky, které zůstávají v průběhu času stále na stejné úrovni. Jedná se o takzvané anuitní splátky. Další možností jsou splátky degresivní. Tento způsob splácení spočívá v tom, že se podstatná část dluhu zaplatí v prvních letech po získání úvěru. Degresivní splátky jsou rozumné tehdy, pokud jednotlivec očekává hlavní penzum výdajů, například v souvislosti s potřebami svých dětí, ve vzdálenější budoucnosti. Naopak splátky progresivní, jak název napovídá, s postupem času rostou. Takovýto způsob splácení je vhodný zejména pro mladé perspektivní lidi, u kterých lze očekávat, že peníze využijí například pro investici do podnikání, která postupem času přinese vynaložené náklady nazpět.

Hypotéka a bydlení

Při rozhodování se o úvěru je nutné zvážit, zda budeme čerpat informace z půjčky na bydlení na pokrytí veškerých nákladů, nebo zda budeme stavbu částečně financovat z úspor. Velice prozíravým počinem je stavební spoření. Pokud disponujeme našetřeným kapitálem, je situace o poznání jednodušší. Hypotéka nemusí být tak horentní a máme volnější ruce. Názory na to, která ze dvou variant (čerpání kompletní částky z hypotéky vs. kombinace úspor s hypotékou) je výhodnější se rozcházejí.