Podílové fondy

Přemýšlíte o zhodnocení vašich financí pomocí podílových fondů? I zde hraje konzultace s odborníky a finanční poradenství klíčovou úlohu. Nejprve je nutno si uvědomit, jaký je vlastně rozdíl mezi klasickým spořením a investicí do podílových fondů. Podílové fondy a spoření mají společný záměr. A to sice přesunout spotřebitelskou potřebu v aktuálním čase do budoucna. Hlavním motivačním prvkem je zhodnocení prostředků na tuto spotřebitelskou potřebu, tím pádem také její zkvalitnění při konečném nákupu. Důležitým faktorem v oblasti podílových fondů je ovšem riziko. Klasické spoření je v tomto ohledu daleko konzervativnější, jelikož je zde zhodnocení jasně definováno a v průběhu času se nemění. Samozřejmě i při spoření je nutno počítat s rizikem, kterým je případný bankrot poskytovatelské společnosti. Naopak při investicích do podílových fondů existuje naděje, že se budou trhy vyvíjet takovým způsobem, kdy se konečné zhodnocení navýší. Riziko podílových fondů spočívá logicky v poklesu ve vývoji trhů, což má samozřejmě za následek také pokles našeho zhodnocení, respektive, že místo zhodnocení dojde k propadu našeho jmění.

Podílové fondy bez rizika?

Lze v nabídce finančních společnosti vůbec najít takový produktu v oblasti podílových fondů, který by s sebou nepřinášel vůbec žádné riziko? Globálně vzato lze konstatovat, že fondy s nulovým rizikem prakticky neexistují. Pokud tedy opravdu nepatříte k náturám, které mají chuť a odvahu riskovat, budete muset hledat takové podílové fondy, u kterých je riziko minimální. U tohoto typu fondů ovšem nelze očekávat vysoké výnosy. Lze tedy najít přímou úměrnost mezi rizikem fondu a jeho výnosem. Při zřizovaní podílového fondu se informujte také na likviditu, tedy na rychlost s jakou lze investice převést na kapitál. Podílové fondy jsou výhodnější z hlediska dlouhodobého. Pokud hledáte krátkodobý způsob zhodnocení vašich financí (méně než jeden rok), volte raději spořicí účet.